Cobby's Media Network - Identified Detained And Inspected

Att förmedla ett budskap

Min pappa var nyss på en föreläsning med brandkåren där han jobbar. Han var väldigt skeptisk innan eftersom han inte är en person som gillar föreläsningar så mycket. Men när han kom hem senare på kvällen så sade han att det var en av de bästa föreläsningar han vart på. Varför? Jo, för att den som höll föreläsningen visste vad han gjorde. Han visste hur man fångar publikens uppmärksamhet. Det gäller att man inte bara tänker på vad man ska säga utan sättet man förmedlar budskapet på. Så nästa föreläsning du ska hålla vare sig det är en redovisning i Norrköping eller Norrland så tänk på att fånga publiken!